Gradsko vijeće Grada Đakova održalo je jučer u velikoj dvorani đakovačkog DVD-a svoju 14. sjednicu. Osim što je usvojen zapisnik s prethodne sjednice, usvojen je i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đakova za 2023. godinu. Također, usvojen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Odluke o organiziranju i provedbi rada za opće dobro bez naknade. Nadalje je Gradsko vijeće usvojilo prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi, te prijedlog Zaključka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Đakova i donošenje Plana zaštite od požara za područje Grada Đakova.

Predsjednica Mandatne komisije Magdalena Goluža podnijela je na jučerašnjoj sjednici Izviješće sa 4. sjednice, također jučer održane, o stavljanju mandata u mirovanje i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika. Nakon što je vijećnik Josip Tomičić 13. listopada ove godine stavio mandat u mirovanje, Hrvatska demokratska zajednica odredila je da ga zamjenjuje neizabrana kandidatkinja s liste Željka Goluža-Gregačević. Umjesto Maria Plavčića koji je 16. listopada ove godine stavio mandat u mirovanje, zamijenio ga je neizabrani kandidat s liste Marko Brataljenović.

Na kraju sjednice održan je i aktualni sat.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo