Gradsko vijeće Grada Đakova jučer je održalo svoju 16. sjednicu u velikoj dvorani Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Na dnevnom redu bilo je ukupno devet točaka, uključujući aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavljali pitanja vezana uz sudbinu Mimoze (bivše upravne zgrade PIK-a Đakovo), kupovine zemljišta, Strategije zelene infrastrukture, programa Zaželi, izgradnje novih dječjih vrtića, sufinanciranja kamata na stambene kredite itd. Uslijedilo je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice te više prijedloga odluka i izvješća. Gradsko vijeće usvojilo je tako prijedlog Odluke osnivanja Savjeta mladih Grada Đakova. Raspravljalo se o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Široko Polje, što je također usvojeno.

Osim toga, vijećnici su razmotrili i usvojili prijedlog Plana davanja koncesija na području grada za 2024. godinu (dimnjačarski poslovi) te prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za isto razdoblje. Usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, te prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đakova u 2023. godini. Usvojen je i prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đakova u 2024. godini. Usvojen je prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Đakova u Ulici E. Kvaternika.

Čitavu sjednicu možete pogledati ovdje:

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo