Puna četiri sata trajala je sinoćnja 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova na čijem se dnevnom redu našlo ukupno 13 točaka koje su usvojene. Svemu je prethodio aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavili više pitanja. Vijećnika Danka Kočiša zanimalo je koliko je novaca do sada, kako je rekao, isisano s računa gradskog komunalca, s kojih pozicija i za koju svrhu te kada će, kazao je, kriminalni počinitelji biti privedeni pravdi. Dodao je kako ovo nije ni prva ni posljednja radnja za koju je nadležno državno tijelo podnijelo kaznenu prijavu aludirajući pri tom na nedavno priopćenje na stranicama PU Osječko-baranjske. Kočiš je pitao i plaćaju li građani zbog toga odvoz otpada skuplji za 60 posto, hoće li biti otpuštanja radnika te jesu li građani Đakova žrtve i taoci bivše Uprave Univerzala. Također je pitao hoće li se odvoziti lišće i drugo.

Gradonačelnik Mandarić odgovorio je kako je sadašnji direktor Univerzala još prošle godine naveo da je protiv bivše Uprave podnesen niz kaznenih prijava i da je ovo, ako se radi o Univerzalu, plod rada institucija. Direktor Univerzala rekao je kako će dati pisani odgovor te da zbog istrage ne može govoriti, a dodao je i kako će lišće također jednako kao i prošle godine biti prikupljeno. Sanju Bježančević zanimalo je što je s domom HV-a, na što je gradonačelnik odgovorio kako se nakon višegodišnjeg spora s Gradom MORH upisao kao vlasnik no da je Grad zatražio darovanje te zgrade kao i one u kojoj se nalazi Muzej Đakovštine. Grad očekuje, rekao je, kako će resorno ministarstvo to pitanje brzo riješiti.

Vijećnik Ivan Drobina ukazao je na to da su se neki žitelji Ivanovaca i Kuševca ranije spojili na sustav odvodnje i to platili, a da je sada priključak u okviru aglomeracije besplatan. Predložio je da ih se na nekakav način obešteti na što je gradonačelnik odgovorio kako će tražiti način da se to i učini. Vijećnica Ankica Mandić kazala je kako sve doznaju iz medija pa tako i da je uplaćena jamčevina za kupnju PAN-ovog kompleksa u centru grada. Gradonačelnik je rekao kako je točno da je uplaćena jamčevina, a namjera Grada je oplemeniti jezgru društveno-kulturnim sadržajima. Ljiljana Pološki Jurjević nadalje je pitala postoji li mogućnost da osobe s invaliditetom dobiju popust na odvoz komunalnog otpada. Gradonačelnik Mandarić odgovorio je da će se svakako ići u izmjenu postojećeg cjenika pa će se i ovaj prijedlog razmotriti.

Vijećnik Goran Soldo rekao je kako je upoznat s tim da je Grad uputio 25 polaznika na obuku za javnu nabavu i polaganje, rekavši kako su postigli loš uspjeh te ponovi svoje pitanje o broju zaposlenih u Gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Gradonačelnik je odgovorio da Grad ulaže u edukaciju svojih djelatnika, a što se tiče zapošljavanja vijećniku Soldi bit će dostavljen pisani odgovor. Florijana Eberhardta zanimalo je što je s rekonstrukcijom Ulice Matije Gupca, na što je gradonačelnik rekao kako je projektiranje u tijeku, da je riječ o prioritetnoj ulici a za te svrhe osigurana su sredstva i u Proračunu za iduću godinu i u rebalansu proračuna. Josip Tomičić predložio je da se naplata parkinga vremenski ograniči na što je gradonačelnik odgovorio kako se ide u suženje zona naplate te da se slaže da nešto treba mijenjati. Vijećnik Željko Miličević ukazao je na problem kosog parkiranja u Ulici kralja Tomislava te predložio bočno. Gradonačelnik je rekao kako je Grad ondje uklonio visoko alergene breze i da zna da ovakav način parkiranja ondje stvara „čep“. Prvi dio ulice je očišćen gdje je uvedeno bočno parkiranje, a jedna od mogućnosti je polukružno okretanje, pojasnio je. Vijećnik Ivica Slišković ukazao je na problem raskrižja u blizini željezničke stanice gdje se unutar raskrižja i semafora nalazi nekoliko parkirnih mjesta što stvara prometnu nesigurnost, a Marin Hrastović pohvalio je najavljena ulaganja od 39,5 milijuna kuna od strane Hrvatskih cesta te izgradnju dva kružna toka na raskrižjima prema Satnici i Selcima.

Gradonačelnik Mandarić kazao je kako Grad ima dobru suradnju s HC-om te naveo kako Grad planira graditi pješačko-biciklističku stazu prema Širokom Polju, Budrovcima i dalje. Robert Majstorović ukazao je na to da oko škole Josipa Antuna Ćolnića ima doslovno pod prozorima 52 breze te pozvao na podršku ravnatelji pri zamjeni tih visoko alergenih stabala drugim vrstama. Gradonačelnik je rekao kako podržava takvu inicijativu. Također, Majstorović je pozvao na mogućnost da se, kako je rekao, javno može pratiti proračun odnosno kada je kome što plaćeno u nekoliko klikova. Gradonačelnik je odgovorio kako bi Grad mogao nešto takvo uvesti poput Grada Bjelovara te da je mišljenja da sve treba biti transparentno. Na kraju aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća Pavo Cindrić rekao je kako je uočio da se do sada od zakupa javnih površina prikupljalo oko 400 tisuća kuna godišnje, a sada u prvih 6 mjeseci 1,3 milijuna kuna.

Gradonačelnik je odgovorio kako je uz ostalo razlog tome što se na toj stavci nalazi i tzv. pravo puta što Grad Đakovo naplaćuje za korištenje elektro-komunikacijskih instalacija. Radi se o tome da je Grad redovnim „čišćenjem“ naišao na ugovore o služnosti koje je Hrvatski telekom imao potpisane s Gradom gdje oni koriste gradske čestice. Analizom i pravim savjetovanjem došlo se do saznanja da se naplaćuje puno manje nego što je opravdano. Do ove godine, rekao je gradonačelnik, Grad je naplaćivao oko 120 tisuća kuna godišnje za korištenje gradskih nekretnina, a sada oko 550 tisuća kuna godišnje.

Tijekom sjednice usvojeni su zapisnici s 14. i 15. sjednice GV-a, potom polugodišnje izvješće gradonačelnika, usvojen je i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đakova za 2019. godinu, prijedlog Odluke o komunalnom redu, potom Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama te prijedlog Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija te financijskih potpora studentima Grada Đakova. Kod ove Odluke gradonačelnik je rekao kako su lane uveli radikalne promjene po ovom pitanju, a ove godine korigirali nedostatke. Usvojena je i Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Đakova te prijedlog plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Prihvaćena su izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih tvrtki Đakovačkog vodovoda d.o.o, Univerzala d.o.o, Poduzetničkog centra Đakovo d.o.o te Cita Đakovo d.o.o. za 2018. godinu.

Izvor: Grad Đakovo