U velikoj dvorani DVD-a Đakovo jučer je održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova.  Prva točka dnevnog reda bila je usvajanje zapisnika s prethodne, 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 22. travnja 2024. godine, te je nakon njezinog usvajanja slijedila rasprava o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2023. godinu. Vijećnici su također razmatrali i prihvatili Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa građenja komunalne infrastrukture, te Programa javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i tehničkoj kulturi na području Grada Đakova za 2023. godinu.

Jedna od važnijih točaka sjednice bila je prijedlog II. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2024. godinu, kao i izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u kulturi i predškolskom odgoju za tekuću godinu. Vijećnici su prijedloge usvojili većinom glasova. Na sjednici je također usvojena Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Đakova, kao i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sjever II“ u Đakovu. Jedna od usvojenih odluka bila je stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Široko Polje. Na sjednici je također razmatran prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području IV. Grada Đakova (Đakovo – Jug, Kuševac i Ivanovci Đakovački). Usvojen je i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopunama Statuta Dječjeg vrtića Đakovo. Sjednica je zaključena aktualnim satom.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo