U Velikog gradskoj vijećnici jučer je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova na kojoj je usvojeno više odluka, zapisnik s prethodne sjednice GV-a te polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine. Gradsko vijeće donijelo je Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Grada Đakova. Kako je pojašnjeno, riječ je o tehničkoj izmjeni zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Donesena je i Odluka o uvođenju Riznice Grada Đakova.

Naime, Grad Đakovo ima četiri proračunska korisnika: Centar za kulturu, Gradsku knjižnicu i čitaonicu, Muzej Đakovštine i Dječji vrtić Đakovo, oni imaju vlastite žiro račune i svi njihovi rashodi planirani su u proračunu Grada kao i izvori za pokriće tih rashoda. Nakon dosadašnjeg procesa konsolidacije, Grad planira uvesti Gradsku riznicu. O njezinom uvođenju, rekao je zamjenik gradonačelnika Antun Galić govori se duže vrijeme podsjetivši da je na to ukazivao i Most. – Prije donošenja ove Odluke proveli smo više aktivnosti, od opremanja adekvatnom informatičkom opremom gradske uprave i gradskih ustanova do niza sastanaka i edukacija s tvrtkom koja pruža ovu uslugu, rekao je zamjenik Galić.

Uvođenje Riznice planirano je u tri koraka, a sve bi trebalo biti dovršeno do 1. siječnja 2021. godine. Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene. U Odluci se mijenja vrijeme zakupa gdje je do sad početak bio 15. travnja, a po novoj Odluci je od 15. ožujka. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić podsjetio je na sastanak koji je s ugostiteljima s područja Grada održan na početku godine te da su ove izmjene uslijedile na njihovu inicijativu. Rekao je i da nova Odluka donosi „protočnost“ u funkcioniranju i brizi o naplati. Napomenuo je kako je u taj resor uveden red te da danas svi plaćaju svoje obveze. Također, podsjetio je na niz mjera koje je Grad uveo kako bi rasteretio svoje ugostitelje – od ukidanja nameta, odnosno tri posto poreza na potrošnju koji je ugostitelje na godišnjoj razini rasteretio za iznos od oko 300 do 400 tisuća kuna, do izmijenjenih povoljnijih cijena zakupa javnih površina.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Đakova u projekt Osječko-baranjske županije „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Radi se o tome da je Gradsko vijeće pred kraj prošle godine donijelo odluku o uključivanju Grada u ovaj projekt. U međuvremenu je došlo do izmjene Pravilnika koje je donijelo Županijsko vijeće pa se i Grad u svojoj Odluci trebao s tim uskladiti. Naime, građani koji kupuju nekretninu na području naše županije, u našem slučaju na području Grada Đakova, zbog vrste posla kojeg obavljaju ne mogu i raditi na ovom području nego rade drugdje, do sada nisu mogli dobiti subvenciju na kamatu. To su pripadnici HV-a, MUP-a, te Ministarstva financija –

Carine. Izmjenom Odluke to je i njima omogućeno. Podsjetimo, Grad Đakovo s jedan posto subvencionira kamatnu stopu na stambene kredite. U prošloj godini evidentirana su dva takva slučaja i u ovoj za sada dva. Nadalje je usvojena Odluka o dopuni Odluke o naknadama vijećnika Gradskog vijeća i članovima radnih tijela. Po novom, članovima radnih tijela koji imaju prebivalište izvan područja Grada Đakova omogućeno pravo na troškove prijevoza za dolazak na sjednicu radnog tijela. Donesena je i Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Grada Đakova te donesen zaključak o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika Savjeta mladih Grada Đakova.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju tri člana Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana. Tako su razriješeni Darija Damjanović Barišić, Šimo Šokčević i Dario Hrga, a imenovani su Stjepan Radić, Antun Japundžić i Drago Marković. I jedni i drugi su predstavnici Đakovačko-osječke nadbiskupije i KBF-a koji zajedno s Gradom Đakovom sudjeluju u organizaciji Strossmayerovih dana. Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o utvrđivanju lokacije za kupanje (kupališta) i trajanju sezone za kupanje na području Grada Đakova u 2020. godini. Lokacijom za kupanje, odnosno kupalištem, na području Grada Đakova utvrđuje se Bajer. Kako su građani ovu lokaciju i ranijih godina koristili tijekom ljetnih mjeseci za kupanje i da su rezultati ispitivanja kakvoće voda u 2019. godini izvrsni, donošenjem ove Odluke Bajer se određuje kao lokacija za kupanje. Na sjednici je istaknuto kako je ovo prvi puta da se vršila analiza vode na Bajeru, kao i na jezerima Mlinac i Jošava.

Donošenjem ove Odluke stvaraju se preduvjeti za apliciranje projektnih prijedloga koji se odnose na uređenje predmetne lokacije na nacionalne natječaje i natječaje Europske unije. Vijeće je usvojilo Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Đakovo, a usvojen je i prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Đakova, potom o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za financije i gospodarstvo te o razrješenju i imenovanju člana Odbora za određivanje imena ulica i trgova.

Održan je i aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavili više pitanja. Vijećnicu Sanju Bježančević zanimalo je što Grad može poduzeti po pitanju krađa na grobljima i je li moguće postaviti video nadzor, na što je gradonačelnik između ostalog odgovorio kako je i sam sve skloniji ideji da se na mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi postave kamere. Kao primjer naveo je Nastavno-športsku dvoranu gdje je Cito postavio kamere i više nema devastacije tog prostora kao ranije. Robert Majstorović podsjetio je kako je Ustavni sud nedavno donio Odluku kojom van snage stavlja Uredbu o gospodarenju otpadom te pitao kakve to reperkusije ima na odvoženje i naplatu otpada na području Grada Đakova. Gradonačelnik je odgovorio kako to građanima ne donosi ništa novo jer kad se krajem godine donosila Odluka na sjednici GV-a rečeno je da se ona odnosi sukladno Uredbi koja je na snazi ali da je na nju podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti. Našom Odlukom je, rekao je gradonačelnik, bilo definirano da će se novi cjenik početi primjenjivati od 1. veljače, a dan dva pred istek siječnja Ustavni sud je primjenu stavio izvan snage. Fiksna cijena odvoza definirana je na sjednici Vijeća, dok je varijabilni dio bio definiran cjenikom koji je trebao ići u primjenu od 1. veljače. On ne ide u primjenu nego se i dalje naplata vrši po starom cjeniku.

Vijećnik Danko Kočiš pitao je zbog čega na mrežnoj stranici grada Đakova još nije objavljen popis sklopljenih ugovora u 2019. godini, ponovio je pitanje vezano uz uklonjena stabla iz grada među kojima su i breze. Gradonačelnik je rekao kako su breze uklonjene na zahtjev građana koji imaju problem s alergijom, a da je ista vrsta stabala uklanjana i godinama ranije iz drugih ulica. Što se tiče ugovora oni će, pojašnjeno je, prema zakonskom roku biti objavljeni do kraja trećeg mjeseca ove godine. Vijećnica Ankica Mandić postavila je nekoliko pitanja vezanih uz odlazak mladih iz Đakova, uz zapošljavanje itd na što će dobiti pisani odgovor.

Vijećnicu Ljiljanu Pološki Jurjević pitala je što se događa sa zgradom Mimoze, je li pronađena namjena za nju, a pitala je i što je s ogradom postavljenom uz veliko parkiralište iza Župne crkve jer je, kako je rekla, čula da je postavljena nezakonito. Gradonačelnik je odgovorio kako još nije pronađeno rješenje za Mimozu, a dok se ono traži ona je ograđena. Što se tiče spomenute ograde, gradonačelnik je rekao da će do iduće sjednice provjeriti podatke o njoj. Gorana Soldu također je zanimala dalja sudbina Mimoze, na što je gradonačelnik ponovio da se traći svrha i sadržaj za zgradu. Vijećnik Florijan Eberhardt zatražio je da se javnosti pojasni u kakvim uvjetima rade sportski klubovi te po kakvim se kriterijima dodjeljuju kombi vozila. Zamjenik gradonačelnika Robert Francem rekao je kako Zajednica športskih udruga Grada Đakova kreira kriterije o dodjeli kombija. – U zadnje dvije godine povećana su izdvajanja za sport za 18 posto što dovoljno govori o značajnim iznosima i da klubovi imaju dovoljno sredstava za rad. Kvalitetna infrastruktura svih klubova, jest misija Zajednice i nas u Gradu, rekao je Francem. Dodao je i kako u klubovima valja poraditi na struci.

Vijećnik Josip Tomičić pitao je ima li još uvijek neurednih platiša za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta apostrofirajući kako zna da su na tom polju učinjeni veliki napori i da je naplata poboljšana. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić rekao je da je situacija bila konfuzna. – Kad smo 2017. godine otvorili knjige došli smo do spoznaja da od 2015. do 2017. godine nije provedeno financijsko zaduživanje kod nekih ugovora. Koji su razlozi nama je nepoznato. Nakon što smo to klupko odmotali, zadužili sve koji koriste državno poljoprivredno zemljište uslijedilo je nekoliko sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Čekali smo novi Zakon, a kada se raspolaganje vratilo jedinicama lokalne samouprave, pročešljavanjem papira došli smo do toga da i danas ima dio nenaplaćenih potraživanja, rekao je zamjenik Galić.

Iznio je i brojke koje govore da je trenutno na snazi 154 ugovora o zakupu, uz to je u evidenciji 19 ugovora o zakupu odnosno privremenom korištenju koji su istekli te još nisu produženi. Na temelju ugovora u prošloj je godini je zadužen iznos od preko 2,2 milijuna kuna. Nastavno na spomenuto u skladu s prijašnjom evidencijom, rekao je zamjenik Galić, ukupna dugovanja za poljoprivredno zemljište iznosila su preko 3,5 milijuna kuna. Nakon slanja opomena u dva navrata došlo se do današnjeg iznosa nenaplaćenog potraživanja. Sporno je trenutno 11 korisnika koji imaju ugovore na snazi, neki imaju i dodatne ugovore o privremenom korištenju koji su istekli. Njihovo trenutno dugovanje iznosi 995 tisuća kuna. Takvi ugovori kada se raskinu, a Grad odlučuju kad će to biti, će se poslati Državnom odvjetništvu zbog naplate potraživanja. Tu je još, rekao je zamjenik Galić, iznos od 400 tisuća kuna za dugovanja negdašnjih zakupnika, njih oko 50, koji više nemaju ugovore na snazi, a neki su još uvijek u posjedu i imaju mogućnost produženja ugovora.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova vijećnik Goran Soldo predložio je da u odbore budu imenovani i članovi iz opozicije. Gradonačelnik Marin Mandarić podsjetio je da su, nakon što je Gradsko vijeće počelo s radom u ovom sazivu, na nekoliko sjednica bile rasprave s temom popunjavanja radnog tijela GV-a. Zadnji stav kluba „Srcem za Đakovo“ bio je da ne žele sudjelovati u radu. Ako je došlo do promjene, rekao je gradonačelnik, može se dalje razgovarati na tu temu.

Izvor: Grad Đakovo