Gradsko vijeće Grada Đakova danas je telekonferencijskim putem održalo svoju 21. sjednicu s ukupno 19 prisutnih vijećnika. Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Pavo Cindrić izvijestio je vijećnike o odluci Upravnog suda u Osijeku u upravnom sporu tužitelja Zorana Vinkovića iz Đakova protiv Gradskog vijeća Grada Đakova radi prestanka mandata vijećnika. Sud je riješio da se tužba odbacuje te da se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora. Predsjednik Vijeća Pavo Cindrić napomenuo je da se radi o prvostupanjskoj odluci i da je dopuštena žalba protiv rješenja.

Na dnevnom redu 21. sjednice Gradskog vijeća našle su se tri točke i sve su usvojene jednoglasno. Tako je usvojena Odluka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez e-Propusnice.

Ovom Odlukom odobrava se zajednička organizacija poslova civilne zaštite na području administrativnih jedinica Grada Đakova, Općine Drenje, Općine Gorjani, Općine Levanjska Varoš, Općine Punitovci, Općine Satnica Đakovačka, Općine Semeljci, Općine Strizivojna, Općine Trnava i Općine Viškovci. Zajedničkom organizacijom poslova civilne zaštite u smislu izdavanja e-Propusnica, omogućit će se osobama koje imaju prebivalište i stalni boravak na navedenim područjima kretanje bez izdane e-Propusnice na administrativnim područjima sporazumnih strana. Treba istaknuti da je riječ tek o prvom koraku ka kretanju bez e-Propusnice na području Đakovštine. – S obzirom na činjenicu da su navedene općine i Grad Đakovo geografski povezani, intencija je da se građani Grada Đakova i spomenutih općina mogu slobodnije kretati bez potrebe ishođenja propusnica, ako je to epidemiološki prihvatljivo, pojasnio je gradonačelnik Marin Mandarić. Za potpisivanje Sporazuma ovlašten je gradonačelnik Grada Đakova. Ova Odluka, s tekstom Sporazuma upućuje se Stožeru civilne zaštite Osječko-baranjske županije radi dostave na suglasnost Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske. Sporazum pak stupa na snagu danom davanja suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće danas je usvojilo prijedlog Odluke o izradi petih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova, te prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Đakova.

Valja napomenuti da je od zadnjih izmjena kako Prostornog tako i Generalnog urbanističkog plana Grada Đakova od fizičkih i pravnih osoba pristiglo puno prijedloga i inicijativa vezanih uz korekcije. Grad Đakovo je postupak izmjena i jednog i drugog započeo još krajem prošle godine kad su nacrti odluka proslijeđeni u nadležne urede Osječko-baranjske županije. Gotovo pet mjeseci čekala se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša na što je odgovoreno pozitivno te se tek sad može pokrenuti postupak izmjena. Iskustva govore da se rokovi provođenja izmjena znaju protegnuti od godine pa, kako je bio slučaj sa zadnjim Izmjenama GUP-a Grada Đakova, do više od dvije godine. Važno je na kraju reći da je puno zahtjeva i prijedloga stiglo za izmjene detaljnog plana uređenja naselja Sjever II. Pripremne radnje se provode, no nije moguće formalno pristupiti izmjenama detaljnog plana uređenja dok se ne donese izmjena GUP-a koja je pokrenuta. Zakonska procedura je takva da se prvo mora ići s izmjenom GUP-a kako bi se moglo pokrenuti izmjenama Detaljnog plana uređenja.

Cijelu sjednicu možete poslušati ovdje.

Izvor: Grad Đakovo