Poduzetnički centar Đakovo je ovaj tjedan s projektnim partnerima iz Regionalne energetske agencije Sjever održao dvodnevnu radionicu o pripremi i provedbi projekata energetskih obnova javnih zgrada te predstavio Studiju mogućnosti iskorištavanja solarne energije na javnim objektima Grada Đakova te mogućnostima financiranja takvih projekata iz fondova EU.

Studijom je obuhvaćeno 18 objekata u vlasništvu Grada Đakova te ustanova i trgovačkih društava u kojima je Grad osnivač na kojima je isplativo postavljanje fotonaponskih elektrana, a što čini bazu projekata koje u budućnosti Grad Đakovo može prijaviti na financiranje iz EU fondova.

Projekti su usmjereni na povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca na objektima javnog sektora na administrativnom području Grada Đakova.

Grad Đakovo smatra proizvodnju električne energije iz energije sunca jednom od ključnih poluga koja će snažno poduprijeti procese energetske tranzicije i rezultirati smanjenjem emisija CO2 te poboljšati utjecaj na okoliš, a što je jedan od ključnih ciljeva Europskog zelenog plana.

Ukupna procijenjena vrijednost tih projekata je preko 7.000.000,00 kn, a ukupno godišnje smanjenje CO2 u iznosu od 175,72 t/god.

Radionica je održana u sklopu EU projekta Compose Plus financiranog iz Interreg MED Programme sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo