Pod predsjedanjem nadbiskupa đakovačko-osječkog mons. dr. Đure Hranića, u Dvorani sv. Metoda Svećeničkog doma u Đakovu 9. studenoga 2020. održana je sjednica Prezbiterskog vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Nakon molitve i nadbiskupovog uvodnog pozdrava, predstojnica Nadbiskupijskoga katehetskog ureda dr. sc. Teuta Rezo izlagala je na temu “Promicanje vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama”. Predavačica je ukazala na hitnu potrebu trajnog i sveobuhvatnog upoznavanja roditelja djece rane i predškolske dobi s njihovim pravom da traže za svoje dijete i katolički vjerski odgoj u predškolskim ustanovama, omogućujući tako svom djetetu cjelovit rast i razvoj, u što sigurno ulazi i njegova duhovna dimenzija koja se već od najranije dobi njeguje polazeći od osjećaja privrženosti i povjerenja, pa sve do prvih iskustava molitve i otvaranja odnosa s Bogom, a sve primjereno dobi i potrebama djeteta, uklopljeno u redoviti život vrtića.

Program katoličkog vjerskog odgoja reverificiran je 2015. godine i odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Provode ga odgajateljice u vjeri koje su završile teološko-katehetsku doškolovanje u sklopu cjeloživotnog učenja. Kako bi Program imao budućnost, potrebno je raditi na trajnoj podršci educiranih odgajateljica u vjeri, pokretanju novih ciklusa doškolovanja, održavati dobru suradnju s voditeljima i stručnom službom vrtića, a na osobit način senzibilizirati roditelje za njihovo pravo, čulo se u izlaganju predstojnice dr. sc. Rezo, koja je također ukazala na putove kojima se roditeljima mogu donijeti sve bitne informacije o spomenutom Programu, omogućenom na temelju Međunarodnog ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske te Ustava RH.

Uslijedilo je predavanje mons. dr. Ivice Pažina, predstojnika Nacionalnog katehetskog ureda, na temu “Župa i pastoral škole”. Na samom početku on je istaknuo kako je iz današnje perspektive teško promišljati o odnosu župe i škole kroz prizmu pastorala škole te je naglasio kako pastoral škole nije vjeronauk u školi, već on započinje kada sat vjeronauka u školi završi. „Govoriti o pastoralu škole značilo bi govoriti, rječnikom pastoralnih teologa, o tzv. pastoralu kategorijalnog područja. Kada znamo da se taj izraz odnosi na specifična mjesta djelovanja Crkve kao što su: pastoral sveučilišta, pastoral studenata, pastoral vojske, pastoral bolnica, pastoral škole, onda ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da smo doista daleko od potpunoga shvaćanja i realizacije onoga što taj pojam u sebi nosi“, kazao je izlagač.

Pojam pastorala škole načelno podrazumijeva služenje Crkve u školi i za školu, rekao je mons. dr. Pažin te nastavio: Radi se o služenju Crkve s čovjekom i za čovjeka koji boravi, obrazuje se, ali i djeluje u školi. Taj pastoral nije ništa drugo nego kršćanski angažman za humanu školu i prilika omogućiti kršćansku vjeru iskustvenom u okviru školskoga života i kulture njezina djelovanja, zajedno sa svim slobodnim i drugim izvannastavnim aktivnostima u školi. Takav je pastoral utemeljen na kršćanskoj slici čovjeka, čije je dostojanstvo prva briga Crkve… Svećenici bi trebali biti, u najmanju ruku, prvi odvjetnici takvih nastojanja.“

Također je istaknuo kako se pastoral škole ne smije razumjeti kao moguća alternativa ili nadomjestak vjeronauku u školi; vjeronauk je predmet koji u sebi ima svoju strukturu i upućen je na učenike, a pastoral škole je prostor susreta sa svima koji u školi djeluju i rade.

Nadbiskup Hranić govorio je o pastoralnom djelovanju u okolnostima pandemijskog širenja zaraze virusom Covid-19. Podsjetio je na skupštinu biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine od 23. listopada, kada su biskupi istaknuli kako je i u sadašnjim okolnostima moguće i potrebno pastoralno djelovati, napose u organiziranju svetih misa i slavlja svetih sakramenata te u župnoj katehezi. Čovjekova duhovna dimenzija jedna je od bitnih sastavnica njegova bića i u tom smislu od velike je važnosti vjernicima omogućiti da uz pridržavanje mjera opreza mogu sudjelovati na svetoj misi, sakramentima i pobožnostima, što pridonosi njihovoj duhovnoj čvrstini kojom lakše mogu nositi teret pandemije. Biskupi su se složili da u postojećim okolnostima, uz poštivanje mjera zaštite, treba nastojati ostvarivati ono bez čega vjernici ne smiju ostati niti u najtežim životnim okolnostima koje se mogu dogoditi, odnosno vjernicima treba omogućiti život po vjeri i u predstojećem razdoblju te svi trebamo djelovati po načelu „ništa ne dokidati, nego prilagoditi okolnostima“.

Na sjednici je također bilo govora o isteku mandata i novim izborima članova župnih ekonomskih vijeća. Zbog trenutne situacije odlučeno je da će se svim članovima do daljnjega produžiti mandat.

Izvor: Đakovačko-osječka nadbiskupija