Danas je u velikoj dvorani DVD-a Đakovo održana završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Vitika“. O reciklažnom dvorištu Vitika na konferenciji su pred okupljenim predstavnicima medija govorili zamjenik gradonačelnika Antun Galić i direktor Poduzetničkog centra Đakovo Ivan Šetka.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Vitika predstavlja nastavak sustavnog i planskog gospodarenja otpadom na području Grada Đakova. Njegova je izgradnja bila predviđena i Planom gospodarenja otpadom Grada Đakova za razdoblje od 2017. do 2022.

Ovim projektom ispunjena je zakonska obveza koja propisuje dva reciklažna dvorišta na području Grada Đakova, budući da je prvo dvorište u ulici Ljudevita Gaja već u funkciji, a osim njega nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište.

Ovim projektima Grad Đakovo ne staje na provođenju Plana gospodarenja otpadom, već je prijavio i izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada te planira izgradnju kompostane.

Do sada su već odrađeni projekti nabave kanti za odvojeno prikupljanje otpada, proveden je informativno-edukativni projekt „O okolišu ne dvoji – otpad odvoji“ kojim se podigla svijest građana o važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu, a nabavljena su i dva nova kamiona za prikupljanje otpada.

Svi navedeni i planirani projekti imaju za cilj ispunjavanje obveze Grada Đakova za smanjenjem 60% odloženog otpada na odlagalište Vitika.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Vitika“ financiran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 3.672.143,19 kuna, a od toga Europska unija financira 85%, odnosno 3.037.171,71 kuna.

Cilj je projekta smanjiti količinu odloženog miješanog otpada na deponiji Vitika, a svrha je podizanje kvalitete života građana.

Reciklažno dvorište Vitika veličine je 1500 četvornih metara, a tamo će građani besplatno moći odložiti više od 30 vrsta raznog otpada. Građani su s ciljevima i svrhom projekta upoznati kroz 7 informativno – obrazovnih radionica te kroz podijeljenih 25 tisuća letaka.

Sadržaj članka je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Grada Đakova.