Jučer su u Maloj vijećnici Grada Đakova održane Prve partnerske konzultacije Jedinice za Intervencijski plan i Partnerstva za intervencijski plan Grada Đakova.

Intervencijski plan strateški je i operativni dokument koji analizira područja, definira viziju, ciljeve i prioritete razvoja te konkretne projekte s dinamikom i planom provedbe. Riječ je o dokumentu na temelju kojeg se provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova i koji predstavlja pripremu za povlačenje sredstava iz Europske unije. U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, na osnovi donesenog dokumenta, Grad Đakovo imat će mogućnost povlačenja 10 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda. Na konzultacijama su se okupili mnogi predstavnici javnog, realnog i civilnog sektora, a analizu područja Grada Đakova iznijela je voditeljica Jedinice za intervencijski plan, Sanja Rogoz-Šola, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

Iduće konzultacije održat će se za sedam dana kada će sudionici analizirati bazu projektnih ideja za uvrštenje u Intervencijski plan.

Izvor: Grad Đakovo