Đakovčani su prošle godine odvojili 165 tona glomaznog otpada! U reciklažnim su dvorištima u Gajevoj 31 i na Vitici građani Univerzalu predali 115 tona krupnih otpadnih predmeta, dok su preostalih 50 tona komunalni radnici preuzeli besplatno na okućnicama korisnika u sklopu javne usluge i u mobilnim dvorištima prigradskih naselja. To je dva i pol puta više ili vrtoglavi skok od 150 % u usporedbi s 2022., kada je ukupno pravilno bilo zbrinuto 65 tona glomaznog otpada. Ove brojke, za koje su prvenstveno zaslužni korisnici, a onda i komunalac stvaranjem potrebnih uvjeta kroz preuzimanje bez naknade i (mobilna) reciklažna dvorišta pokazuju ozbiljan napredak u savjesnom i ekološki odgovornom postupanju s otpadom.

U konačnici, uočeni će trend utjecati na smanjenje proizvedenog miješanoga otpada i porast stope odvojeno sakupljenog otpada na komunalnom području Grada Đakova.

Univerzal je sastavio i 30. prosinca lani objavio godišnji Plan preuzimanja glomaznog otpada na adresama korisnika usluge tijekom 2024. godine koji je dostupan na mrežnoj stranici https://univerzal-djakovo.hr/odvoz-glomaznog-otpada/ sa svim građanima bitnim informacijama o načinu prijave i preuzimanja krupnog otpada na kućnom pragu.

Izvor/foto: Univerzal Đakovo