U sklopu javne usluge skupljanja komunalnoga otpada na području Općine Trnava, Univerzal u utorak 28. siječnja kontejner za glomazni otpad postavlja u Trnavi na parkiralištu DVD-a. Mještani pripremljeni glomazni otpad mogu predati od 8 do 14 sati, uz obvezno pridržavanje pravila o razvrstavanju otpada jer Univerzal prikupljanjem krupnoga otpada nema pravo u istom spremniku zbrinjavati ostale vrste otpada koje ne pripadaju toj kategoriji. Detaljnije o tome što ulazi u glomazni otpad, a što ne, pročitajte na OVDJE.

Izvor: Univerzal Đakovo