Nakon što je mobilno reciklažno dvorište obišlo sva prigradska naselja, Univerzal će do kraja listopada preuzimati glomazni otpad građana u općinama Đakovštine u kojima pruža javnu uslugu skupljanja otpada. Prva je na rasporedu Strizivojna, čiji će mještani na parkiralištu DVD-a u utorak 6. listopada od 8 do 14 sati predavati krupni otpad bez naknade. Raspored skupljanja glomaznog otpada u ostalim je općinama objavljen na Univerzalovoj mrežnoj stranici.

Izvor: Univerzal Đakovo