Kako bi potaknuli društveni i socijalni život na području općine, Općina Trnava se prijavila na poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

Nakon uspješno provedene Faze I projekta „Zaželi bolji život u Općini Trnava“, dana 4. rujna 2020. potpisan je novi ugovor o 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza II pod istim nazivom u trajanju od 18 mjeseci.

Projekt se provodi na području Općine Trnava, a zaposleno je ukupno 15 žena i zbrinuto 78 krajnjih korisnika. Upravljanje projektom i administrativne poslove obavlja voditeljica projekta zajedno s koordinatoricom projekta, a preostalih 13 žena pripadnica ciljane skupine obilazi krajnje korisnike.

Svaka žena brine o 6 krajnjih korisnika na način da ih redovno obilazi u njihovim kućanstvima pružajući im : pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka,  pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora i okućnice,  pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju različitih prava i drugo.

Provedbom ovog projekta ostvarit će se kao što su: smanjenje nezaposlenosti žena nižeg obrazovanja i starije životne dobi, smanjenje rizika siromaštva, obrazovanje žena i priprema za tržište rada, smanjenje socijalne isključenosti starih i nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 1.203.440,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program-Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Igor Kretonić

Izvor: Općina Trnava FB