Porast zaposlenosti, podizanje životnog standarda i novi zamah lokalnog i nacionalnog gospodarstva, mogući su jedino uz punu podršku poduzetništvu. Osječko-baranjska županija kroz svoju razvojnu politiku i kroz konkretne projekte potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, stvarajući stimulativan okvir i pozitivnu poslovnu klimu.

Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za početak poslovanja poduzetnika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvoja. Upravo zato Županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog proračuna za subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Kako bi omogućila što povoljnije uvjete kreditiranja, Županija je tijekom 2018. godine započela suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u realizaciji kreditnih programa HBOR-a gdje Županija dodatno subvencionira kamate na kredite poduzetnika s dva postotna poena. Osječko-baranjska županija postala je tako prva institucija u Republici Hrvatskoj koja je omogućila poduzetnicima kredite s kamatom od 0%. Korisnicima ovih beskamatnih kredita na raspolaganju je kreditni potencijal od 90 milijuna kuna, najveći iznos kredita nije ograničen i ovisi o namjeni i strukturi ulaganja, a osim poduzetnika u fazi rasta i razvoja, posebne pogodnosti ostvaruju poduzetnici početnici, mladi poduzetnici i žene poduzetnice. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu konkurentnost na domaćem i stranim tržištima.

Kao izravan doprinos poboljšanju demografskih kretanja i odgovor na potrebe gospodarstva, Osječko-baranjska županija pokrenula je u veljači 2019. godine projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Projekt se provodi subvencioniranjem kamatne stope od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka, i to prvih deset godina otplate kredita. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000,00 kuna, a ukupni iznos kredita je do milijun kuna. Uz Županiju, u subvencioniranju kamata s dodatnim postotnim poenom sudjeluje i 20 jedinica lokalne samouprave te je kamata za krajnje korisnike već od 0,08%. Za provedbu ovog jedinstvenog projekta osiguran je kreditni potencijal od 150 milijuna kuna, a do sada je realizirana kupovina više od 270 stanova i kuća.

Provedene aktivnosti kreditiranja pozitivno su utjecala na gospodarska kretanja te na tržište rada. Prema godišnjem izvješću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nakon 2020. godine, koju su obilježile poteškoće u gospodarstvu uzrokovane pandemijom koronavirusa, 2021. godine u Osječko-baranjskoj županiji je nastavljen rast gospodarskih aktivnosti te se zaposlenost povećala za 2,0%, a nezaposlenost smanjila za 7,6%. U odnosu na 2020. godinu, tijekom 2021. godine najviše novozaposlenih je u građevinarstvu, informacijama i komunikacijama, ostalim uslužnim djelatnostima i obrazovanju.

Pozitivni trendovi pada broja nezaposlenih i rasta broja zaposlenih nastavljeni su i tijekom ove godine. Prema zadnjim objavljenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek, na području Županije krajem ožujka 2022. godine bilo je evidentirano 15.369 nezaposlenih osoba, odnosno 315 osoba (2,0%) manje nego prethodni mjesec i 2.276 osobe (12,9%) manje nego u ožujku 2021. godine. Pad broja nezaposlenih prati i rast broja zaposlenih, te je krajem ožujka na području Županije bila zaposlena 90.431 osoba, odnosno 236 osoba više nego prethodni mjesec. Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2022. godine iznosila je 14,5% naspram stopi od 16,5% u ožujku 2021. godine i stopi od 14,8% u veljači 2022. godine.

Tijekom prošle godine poslodavci su prijavili 16.065 slobodnih radnih mjesta na području Županije što je 27,8% više nego godinu prije. Osječko-baranjska županija aktivno je uključena u provedbu projekata stručnog osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije dugotrajno nezaposlenih osoba. Računovođe za mala poduzeća, voditelji projekata EU, asistenti u nastavi, njegovatelji, ECDL osposobljavanje, osposobljavanje za IT sektor samo su neki od programa koje je Županija financirala te na taj način omogućila nezaposlenim osobama stjecanje dodatnih znanja i vještina neophodnih za pronalaženje radnog mjesta ili za samozapošljavanje, a poslodavcima lakši pronalazak potrebne radne snage. Osim što u potpunosti financira troškove osposobljavanja, Županija pokriva i troškove prijevoza za sve polaznike, a više od 60% polaznika posao pronađe unutar šest mjeseci od prekvalifikacije.

U trenutnim gospodarskim i društvenim uvjetima važnost i uloga regionalne zajednice naročito dolazi do izražaja, stoga će Osječko-baranjska županija i nadalje odgovorno pružati potporu svim inicijativama kojima se poboljšavaju uvjeti poslovanja i življenja stanovnika na ovom području.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osijek.in