Nakon provedenog javnog natječaja Osječko-baranjska županija je odobrila potpore za poslijediplomski studij za 90 kandidata. Sa svim korisnicima su zaključeni ugovori, a danas (13. rujna 2023. godine) zamjenik župana Josip Miletić na prigodnoj svečanosti, održanoj u  Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku, uručio im je ugovore o korištenju potpora. Ovogodišnjim korisnicima je iz županijskog proračuna isplaćeno ukupno 39.815,92 eura, prosječni iznos potpore je 442,40 eura, najmanji 307,68 eura, a najveći 576,50 eura.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽ Miranda Glavaš-Kul naglasila je kako Osječko-baranjska županija potpore doktorandima dodjeljuje već 21 godinu.

– Ove godine bila je 91 prijava, jedna nije bila valjana, dok smo sve ostale odlučili financirati do maksimalnog iznosa do 50 posto ukupnog troška. Smatramo da trebamo poduprijeti sve koji žele ulagati u sebe i dodatno se školovati te na taj način doprinijeti razvoju naše županije. Ukupno je izdvojeno gotovo 40.000 eura, a povjerenstvo je sukladno kriterijima i ostvarenim bodovima dodjeljivalo visinu potpore – rekla je Miranda Glavaš-Kul.

– Ljudi koji neprestano ulažu u nadogradnju svog znanja i vještina, kao što to čine studenti poslijediplomskih studija, jesu i moraju biti lokomotiva razvoja čitavog našeg kraja. Prepoznala je to i Osječko-baranjska županija, osobito u mandatu župana Ivana Anušića, jer posebnu pažnju posvećujemo upravo izvrsnosti koju ćemo nagrađivati i u budućnosti. Svjesni smo da studiranje, a osobito na poslijediplomskim studijima nije jeftino, no ono se uvijek isplati i zbog toga Osječko-baranjska županija pruža podršku upravo u tim trenutcima – poručio je zamjenik župana Josip Miletić.

Jedan od korisnika potpore je dr. sc. Tomislav Nedić, asistent na Pravnom fakultetu u Osijeku i sada polaznik drugog doktorskog studija, i to na području filozofije na Sveučilištu u Zagrebu. Nedić ističe da potpora puno znači korisnicima, a nada se da će ih velika većina ostati na području Osječko-baranjske županije kako bi doprinijeli lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj zajednici.

– Financijska potpora Osječko-baranjske županije mi je omogućila da s 24 godine, i po završetku diplomskog studija, upišem doktorski studij te nastavim započeto istraživanje na temu povećanja prinosa žitarica u ekološkoj proizvodnji – kazala je Viktoria Čurila, magistrica edukacije biologije i kemije te doktorandica na poslijediplomskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Amra Ismić, studentica treće godine poslijediplomskog studija Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku, potporu prima sve tri godine studija. – Izuzetno sam zahvalna Osječko-baranjskoj županiji jer nam omogućava sufinanciranje troškova koje imamo. Moje istraživanje vezano je za utjecaj književnih djela na stvaranje i oblikovanje identiteta turista još u ranoj dobi. Riječ je o obveznim lektirnim djelima, a u dogovoru s mentorom, odabrali smo kuririkulum hrvatskog jezika i književnosti te ću nastojati istražiti na koji način se može već u dječjoj školskoj dobi utjecati na stvaranje kvalitetnih turističkih navika – istaknula je Amra Ismić.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija