Osječko-baranjska županija prepoznala je trud i rad izvrsnih učenika i njihovih mentora stoga će ih nagraditi za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2022./2023. temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora osnovnih i srednjih škola te najboljih odgojno obrazovnih. https://www.obz.hr/images/-Zupanijski_glasnik/2023/107_odluka_o_nagradjivanju_ucenika_i_nastavnika_mentora_osnovnih_i_srednjih_skola_te_najboljih_odgojno_obrazovnih_radnika.pdf

Nakon završetka školske godine 2022./2023. sve škole s područja županije dostaviti će podatke Upravnom odjelu za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije koji će pripremiti sve potrebno za nagrađivanje svih kategorija u rujnu 2023. godine.

Nagrađeni će biti učenici osmih razreda osnovnih škola koji su ostvarili opći uspjeh u svih osam razreda 5,00 te učenici završnih razreda srednjih škola koji su ostvarili opći uspjeh tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja s prosječnom ocjenom za svaki pojedini razred u rasponu 4,70 – 5,00.

Također će biti nagrađeni učenici koji su ostvarili uspjeh na izlučnim natjecanjima na državnoj razini iz odgojno-obrazovnih predmeta, kao i na športskim, glazbenim i plesnim natjecanjima bez obzira jesu li na natjecanju sudjelovali samostalno ili kao članovi tima te učenici koji su ostvarili zapažen rezultat na timskim/pojedinačnim smotrama u smislu sudjelovanja na državnoj razini izlučne smotre. Uz učenike prigodno će biti nagrađeni i njihovi mentori.

Nagrade očekuju i učenike s teškoćama u razvoju koji su ostvarili zapažen rezultat u završnim godinama obrazovanja koji se obrazuju u posebnim ustanovama ili u posebnim razrednim odjelima, odnosno posebnim odgojno-obrazovnim skupinama.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu osigurana su sredstva za nagrađivanje izvrsnosti učenika u iznosu od 59.725,00 eura.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija