Kako bi pomogli poduzetnicima u prevladavanu krize izazvane pojavom i širenjem koranavirusa, Osječko-baranjska županija od početka pandemije poduzima niz aktivnosti. Između ostalih to su moratorij na poduzetničke kredite u kojima subvencionira kamatu, reprogramiranje postojećih kredita, osiguranje investicijskih kredita s 0 % kamate i povoljnih kredita za održavanje tekuće likvidnosti. Također, u tijeku je obrada više od 200 zahtjeva pristiglih na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije, za koji je osigurano dva milijuna kuna.

Od 20. kolovoza u tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19. Korisnici potpore mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva, i to trgovačka društva, obrtnici i zadruge, s tim da potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze. S druge strane, ne mogu je ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

– Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2020. godinu osigurano je pet milijuna kuna, a iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine. Potpora po zaposlenom radniku iznosi 1.000,00 kuna – ističe župan Ivan Anušić te dodaje kako su županjske mjere usklađene s nacionalnim, a poziva poduzetnike da ih koriste i tako dijelom ublaže posljedice pandemije koje imaju gotovo svi poslovni subjekti.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović ističe da su prvi zahtjevi već pristigli, a odluke o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog stručnog povjerenstva.

– Potpore će se odobravati do iskorištenja osiguranih sredstava. Naravno, poduzetnici koji podnose zahtjev moraju imati sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije, moraju biti upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i da su izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije do 29. veljače 2020. godine. Nadalje, potrebno je da imaju najmanje jednog, ali ne više od devet zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine, da su im prihodi/primici u lipnju 2020. godine smanjeni za 20 posto i više, da su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose, plaće i druge obveze prema radnicima, da ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju ove potpore te da   u vlasničkoj ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne i lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne ili jedinica lokalne samouprave – kaže pročelnica Ivana Katavić Milardović.

Potpora se dodjeljuje na temelju zahtjeva poduzetnika koji se podnosi na propisanom obrascu, a uz podneseni zahtjev prilaže se propisana dokumentacija.

Više informacija zainteresirani poduzetnici mogu naći na Internet stranici Osječko-baranjske županije (http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku, odakle se mogu preuzeti zahtjevi i obrasci izjava. Zahtjev s priloženom dokumentacijom se podnosi osobno ili poštom Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije (putem Pisarnice) na adresu 31000 Osijek, Županijska 4.

Izvor: Osječko-baranjska županija