Dana 5. rujna 2022. godine sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a na prijedlog gradonačelnika gradova Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Osijek te načelnika općina Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić  donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području cijele Osječko-baranjske županije zbog suše.

Sagledavajući stanje i posljedice djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajnog izostanaka padalina i visokih temperatura koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području cijele Osječko-baranjske županije, a koji su izazvali štete od suše na poljoprivrednoj proizvodnji kod pravnih i fizičkih osoba, Župan  proglašava stanje prirodne nepogode – suša na području cijele Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije i Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije, da sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 65/19.), pokrenu postupak u svezi prijave prve i konačne procjene štete te potvrde konačne procjene štete u Registar šteta.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija