Ivan Tišov 1870.-2020. – naziv je izložbe koja će biti otvorena 9. listopada u 19 sati u Muzeju Đakovštine..

Ova izložba, koja će biti postavljena u Muzeju Đakovštine, kao i izložba u Spomen-muzeju Josipa Jurja Strossmayera zamišljene su kao prigodne izložbe, u
vrijeme održavanja simpozija o životu i radu Ivana Tišova. U Muzeju Đakovštine predstavit će „svjetovnog“ Tišova – uglavnom portrete, aktove i pejzaže, dok će u Spomen-muzeju biti predstavljene uglavnom slike “sakralne” provenijencije.

Otvorenje izložbe će se održati uz poštivanje epidemioloških mjera,

Ako vrijeme dopusti, otvorenje će biti u dvorištu Muzeja Đakovštine.