Pozivamo vas na otvorenje izložbe “Izbor iz etno građe velečasnog Mate Kneževića”, u petak, 24. srpnja 2020., s početkom u 19.00 sati u Muzeju Đakovštine.

Paket epidemioloških mjera, koji je bio na snazi u Đakovu, je ukinut 18. srpnja i time su stvoreni uvjeti za otvorenje izložbe velečasnog Mate Kneževića. Otvorenje izložbe će se održati u dvorištu Muzeja Đakovštine ako to vremenski uvjeti dopuste.

Mato Knežević rođen je 1961. godine u Vrpolju. Završio je Katolički bogoslovni fakultet i postao svećenik. Bio je kapelan u Gradištu i Valpovu, župnik u Vladislavcima 5 godina, župnik u Garčinu 18 godina, a od 2017. godine župnik je Župe sv. Franje Asiškog u Gradištu.

Odrastao je u tradicionalnoj šokačkoj obitelj odakle i potječe njegova ljubav prema tradicijskom ruhu, ali i tradicijskoj baštini. U slobodno vrijeme bavi se očuvanjem, restauriranjem i konzerviranjem tradicijskog ruha i namještaja, a sudjelovao je i na nekoliko manifestacija koje promiču narodnu baštinu.

Njegova je zbirka registrirana kao zaštićeno kulturno materijalno dobro pri Ministarstvu kulture i zaista ima što ponuditi, u što se možete uvjeriti i sami prilikom posjeta izložbi.

Izvor: Muzej Đakovštine