Svoja vrat otvorilo je Reciklažno dvorište Vitika, pozicionirano uz istoimeno Odlagalište neopasnog komunalnog otpada. Reciklažno dvorište vrijedno 3,67 milijuna kuna izgrađeno je i opremljeno s 85% bespovratnoga novca iz Kohezijskoga fonda Europske unije, dok je razliku do punog iznosa financirao Grad Đakovo. Na svojih 1.500 četvornih metara površine ovaj je objekt spreman prihvatiti više od 30 vrsta ambalažnog, glomaznog, elektroničkog, građevnog i štetnog otpada građana, nastalog i odvojenog u kućanstvu. Kao za Reciklažno dvorište Đakovo u Gajevoj 31, i za ulaz na Vitiku korisnici moraju imati identifikacijsku karticu, a dvorište će biti otvoreno od utorka do subote od 7 do 14 sati.

Dok se obavlja isporuka posuda za plastiku i biootpad, po završetku koje će svako kućanstvo u setu otpadnih spremnika imati četiri posude, otvorenje još jednog reciklažnog dvorišta za Grad i Univerzal Đakovo stepenica je više u kvaliteti pružene javne usluge skupljanja otpada i prostor proširenih mogućnosti za pravilno gospodarenje otpadom. Krajnji je cilj zajedničkim nastojanjima Grada, komunalca i građana, stvaranjem navike odvajanja otpada, smanjiti produkciju miješanog otpada koji nema ekonomsku i uporabnu vrijednost.

Izvor|Foto: Univerzal