Adulticidni tretman usmjeren na uništavanje odraslih jedinki komaraca na području Grada Đakova provoditi će se danas, 28. lipnja 2024. godine u jutarnjim satima od 5:00 h do 9:00 sati i to u dijelovima grada:

– Strossmayerov perivoj (veliki park)

– MO Sjever Dračice

– MO Gabro Hes

– MO Regal Vajs

– MO Kolodvor

Tretman se, kako je i najavljeno, nastavlja idućeg tjedna na području Grada Đakova (grad i prigradska naselja).

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo