Na svetkovinu Bogojavljenja u samostanskoj je crkvi Presvetoga Srca Isusova u Đakovu, u organizaciji Saveza kulturno-umjetničkih društava grada Đakova (SAKUD), održan koncert božićnih pjesama.

Ženska pjevačka skupina Skladovke KUD-a Sklad predstavila se pjesmama “Betlemsko kolo” i “Ustajte pastiri”. Pjevačka skupina KUD-a Zora Piškorevci pjevala je pjesme “Svim na zemlji” i “O, pastiri, čudo novo”, pjevačka skupina KUD-a Kuševac izvela je “Danas se čuje” i “Zdravo budi, mladi Kralju”. Pjevačka skupina KUD-a Slavonija Đurđanci nastupila je s pjesmama “Djetešce nam se rodilo” i “Dvorani neba”, pjevačka skupina KUD-a Hrvatska čitaonica Selci Đakovački izvela je “Kirie eleison” i “Gloria”, a pjevačka skupina KUD-a Ivan Tišov Viškovci predstavila se pjesmama “Radujte se narodi” i također “Zdravo budi, mladi Kralju”.

Željko Vurm