Ukupna planirana ulaganja Hrvatskih cesta u Grad Đakovo za 2020. godinu iznose 39.536.000,00 kuna. Zaključak je to nakon današnjeg sastanka održanog u Maloj gradskoj vijećnici na kojoj su o spomenutim ulaganjima razgovarali predstavnici Hrvatskih cesta s rukovoditeljom Poslovne jedinice Osijek Goranom Martinovićem i gradonačelnikom Grada Đakova Marinom Mandarićem sa suradnicima. Među ostalim planira se izgradnja dva kružna toka na raskrižju kod Satnice Đakovačke i raskrižju prema Selcima Đakovačkim. O kojim se ulaganjima radi možete pročitati u nastavku:

1. Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 1. procijenjena vrijednost radova 4.000.000,00 kuna – Za projekt je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu te je nabava za izvođenje planirana za 1. kvartal 2020. godine s rokom izvođenja 5 mjeseci.

2. Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2. procijenjena vrijednost radova 4.000.000,00 kuna – Za projekt je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu koja se planira ishoditi do kraja 2019. godine, te je planirana nabava za izvođenje za 1. kvartal 2020. godine s rokom izvođenja 5 mjeseci.

3. Rekonstrukcija državne ceste oznake DC7, dionica 005, od Širokog Polja do Đakova u duljini od L = 9,6 km. Procijenjena vrijednost radova je 28.800.000,00 kn – Projekt je trenutno u projektiranju, te se po dovršetku projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole planira nabava za izvođenje u 3. kvartalu 2020. godine s rokom izvođenja 12 mjeseci.

4. Izrada idejnog, glavnog i izvedenog projekta te ishođenje građevinske dozvole na DC7, dionica 006 – od križanja s DC46 u 5+020 km do granice katastarskih općina Strizivojna i Vrpolje, odnosno do granice županija Osječko-baranjske i Brodsko-posavske, u 11+128 km, L=6,108 km. Procijenjena vrijednost projektiranja je 489.000,00 kn

5. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole na DC 38 od Levanjske Varoši 21+348 do obilaznice Đakova DC7 i spoja na kružni tok Đakovo 2 40+252 km L=18,90 km. – procijenjena vrijednost projektiranja je 1.134.000,00 kn

6. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole na DC 515, dionica 002 – od naselja Bračevci 16+888 km do obilaznice Đakova i spoja na kružni tok Đakovo 1. 30+810 km, L=13,92 km. Procijenjena vrijednost projektiranja je 1.113.000,00 kn

Izvor: Grad Đakovo