Župan Osječko-baranjske županije donio je 5. rujna Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije na temelju koje se, uslijed djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajnih izostanaka padalina i visokih temperatura koje su zabilježene proteklih mjeseci na području cijele Osječko-baranjske županije, proglašava stanje prirodne nepogode – suše na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Sukladno navedenom, pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u odgovarajući upisnik poljoprivrednih gospodarstava kojima je nastala materijalna šteta u poljoprivredi, da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN u roku od osam (8) dana od dana donošenja Rješenja o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-baranjske županije.

S tim u vezi, prijaviteljima se ukazuje na činjenicu da su na propisanom Obrascu PN dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete koji predstavlja okvirni iznos štete, uz napomenu da će se konkretan i konačan iznos štete utvrđivati u daljnjem postupku.

Prijava štete ima se podnijeti Gradu Đakovu neposrednom predajom u pisarnicu Grada Đakova ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected] do 13. rujna 2022. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

1. Ispunjeni i potpisani propisani Obrazac PN (Obrazac PN moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),

2. Presliku Obrasca Zahtjeva za potporu za 2022. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (LIST A i LIST B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika,

3. Izjavu PN 2 (Izjavu PN 2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),

4. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

5. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (fotodokumentacija i dr.), radi bržeg postupanja nadležnih tijela (ukoliko je primjenjivo).

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRASCE:

Izjava PN 2

OBRAZAC PN – Prijava štete 2022

Obavijest o prijavi štete – prirodna nepogoda suša

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo