Ponedjeljak, 4. rujna 2023. godine, prvi je dan nove školske 2023./2024. godine (i) za 19.578 učenika osnovnih škola i oko 10.000 učenika srednjih škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija.

Na području županije djeluje ukupno 76 osnovnih matičnih škola i 105 područnih škola, a Osječko-baranjska županija je osnivač 53 osnovne matične i 104 područne škole. Na području županije ukupno ima i 30 srednjih škola, a Županija je osnivač 26 srednjih škola.

Osobita značajka nove školske godine na području Osječko-baranjske županije je uključivanje naših škola u nacionalni projekt cjelodnevne škole. Naime, od ukupno 64 osnovnih škola iz cijele Hrvatske koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja”, s područja Osječko-baranjske županije u projekt je uključeno 13 osnovnih škola, i to 11 kojima je osnivač Županija, a to su osnovne škole Ernestinovo, Budrovci, Gorjani,„Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna, Josipa Antuna Ćolnića Đakovo, Mate Lovraka Vladislavci, Matija Gubec Piškorevci, Popovac, „Silvije Strahimir Kranjčević“ Levanjska Varoš i Drenje.

Osnivač dvije osnovne škole u ovom projektu (OŠ August Šenoa i OŠ Mladost) je Grad Osijek, a osnivač jedne je RH (Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj). U eksperimentalni program je uključeno 1.548 učenika.

prvi razred upisano je 2.197 prvašića, što je manje za 136 učenika u odnosu na 2022./2023. školsku godinu, a smanjenje se bilježi uglavnom u malim područnim školama.

Unatoč tomu, na području Osječko-baranjske županije ni ove godine nije zatvorena niti jedna područna škola, dapače nastava će se opet provoditi i u Područnoj školi Aljmaš (koja je u sastavu Osnovne škole Dalj). Naime, s obzirom na broj djece u Aljmašu i iskazani interes za upis, prekinuta je privremena obustava rada u toj Područnoj školi koja je bila nekoliko proteklih godina. Osim toga, u Osijeku je otvorena i privatna srednja škola EDUKOS koja započinje s radom u ovoj školskoj godini, a provodit će gimnazijski program.

Prehrana za učenike osnovnih škola u novoj školskoj godini provodit će se u skladu s odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola po kojoj će svi učenici imati mogućnost dobivanja školskog obroka. Podsjetimo, projekt „Besplatan školski obrok za sve osnovnoškolce“ pokrenula je upravo Osječko-baranjska županija tijekom školske 2017.-2018. godine te je bila jedina županija koja u suradnji s 40 jedinica lokalne samouprave provodila projekt kojim je u 71 osnovnoj školi bilo obuhvaćeno više od 18.000 učenika. Od prošle školske godine isti projekt je pokrenut na nacionalnoj razini.

Smještaj učenika organiziran je u učeničkim domovima za oko 500 učenika. Ukupno ima 5 učeničkih doma. Osječko-baranjska županija osnivač je 2 samostalna učenička doma, a ostala 3 učenička doma djeluju u sastavu Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ Osijek, u sastavu Ugostiteljsko-turističke škole Osijek i u sastavu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj.

Najveći broj učenika pohađa strukovne škole, potom gimnazije i umjetničke škole. Atraktivna su zanimanja u području elektrotehnike i računalstva, turizma i ugostiteljstva posebice iz razloga što je Elektrotehnička i prometna škola Osijek imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva, a Ugostiteljsko-turistička škola Osijek Regionalnim centrom kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Moje Đakovo