Borovik je umjetno jezero smješteno zapadno od Đakova, na području općina Drenje i Levanjska Varoš.

Stvoreno je pregradnjom korita rijeke Vuke 1978. godine, a na mjestu sadašnjeg jezera nekada se nalazilo naselje Borovik po kojem je i dobio naziv.

U nastavku možete pogledati video njegove izgradnje koji je nastao 1978. godine.

Izvor|Foto: Općina Drenje