Svi korisnici javne usluge iz prigradskih naselja uz bijelu identifikacijsku karticu i bez plaćanja naknade slobodni su za privremeno zbrinjavanje razdvojenog kućnog otpada koristiti reciklažna dvorišta Đakovo i Vitika.

Međutim, triput godišnje Univerzalovo će mobilno reciklažno dvorište stići i u njihovo “dvorište”, u svako prigradsko naselje na poznate lokacije. Ondje na već isplanirane i objavljene datume mještani dobivaju priliku predati prethodno razvrstani otpad koji će Univerzal uputiti ovlaštenim sakupljačima i oporabiteljima u sustavu gospodarenja otpadom.

Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta s točnim lokacijama dostupan je na ovoj poveznici.

Izvor|Foto: Univerzal