Groblje Đakovo:
14:00 sati: DOMINIK BARIŠIĆ (45)

Groblje Đurđanci:
14:00 sati: ANA ŠARIĆ (93)