Groblje Đakovo:
11:00 sati: JOZO FABIJANČIĆ (82)

Groblje Kuševac:
11:00 sati: MATO ČAVALA (95)

Katoličko groblje Majar:
16:00 sati: ĐURĐA BLAŽEVIĆ (1950.)