Gradsko groblje:

12:00 sati: LJUBICA JURIŠIĆ (78), ispraćaj