Groblje Selci Đakovački:

14 sati: ILONKA HORVAT (79)