Groblje Đakovo

13:00 sati: KATARINA CVITKOVIĆ (84)
14:00 sati: RUŽICA ŠPERNOGA (71)