Groblje Đakovo:

12 sati: SLAVICA CINDRIĆ (67)
13 sati: IGOR ROGINA (47)
14 sati: TIHOMIR MILOŠ (37)