Groblje Selci Đakovački:

14:00 sati: TOMISLAV MILOVANOVIĆ (83)