Groblje Selci Đakovački:
13:00 sati: BOŽO NIKOLIĆ (72)

Groblje Kuševac:
14:00 sati: JANJA OREMUŠ (83)

Foto: Univerzal