Groblje Đakovo:

11:00 sati: ANTE BEŠLIĆ (84) 
12:00 sati: ANA BIDLINGMAIER (88)

Groblje Breznica Đakovačka

15:00 sati: KATA MARTINOVIĆ (87)