Groblje Đakovo:
14:00 sati: ZLATKO MIKŠIĆ (88)

Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: IVAN BROCIĆ (80)