Groblje Đakovo:
13:00 sati: ANĐA DILBER (86) 
14:00 sati: ŽELJKO LJUBIČIĆ (62) 

Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: ROZA PALOŠ (80) 

Foto: Univerzal