Groblje Piškorevci:
14:00 sati: MIROSLAV MILUŠIĆ (70)

Groblje Selci Đakovački:
12:00 sati: ANA RAKOVIĆ (87) 

Foto: Moje Đakovo