Groblje Đakovo:

12:00 sati: MIRKO VIDAKOVIĆ (76)
13:00 sati: ANĐELA OBROVAC (81)
14:00 sati: MARIJA ALT (83)