Gradsko groblje Đakovo:

14:00 sati: ANA APATI (86)

Groblje Selci Đakovački:

14:00 sati: PEJO PETROVIĆ (40)