Groblje Đakovo:
13:00 sati: MATO JELAŠ (78)

Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: STJEPAN GLAVAŠEVIĆ (79)