Groblje Đakovo:

14:00 sati: IVICA BATORI (61)

Groblje Budrovci:

14:00 sati: ANA KOVAČEVIĆ (79)

Groblje Kondrić:

14:00 sati: MATO PENTEK (58)