Groblje Kuševac:

14:00 sati: DUBRAVKA BARNA (82)

Groblje Gorjani:

15:00 sati: MATIJA PAVIĆ (84)