Groblje Đakovo:

12:00 sati: KATARINA RAJKOVIĆ (94)