Groblje Đurđanci:
14:00 sati: JANJKO DOGAN (87)

Groblje Ivanovci Đakovački: 
14:00 sati: KATA JURKOVIĆ (85) 

Foto: Univerzal