Groblje Đakovo:
14:00 sati: ALOJZ DREŽNJAK (98)

Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: KATA PALOŠ (75)