Groblje Ivanovci Đakovački:

14:00 sati: ANA BLAŠKO (90)